Caroline Mercier

Caroline Mercier

Art Center Horus

Over deze artiest

Biografie

Caroline Mercier, geboren in 1981 in Toulouse, Frankrijk. Compleet artiste, en autodidact in haar paardenschilderijen, is Caroline Mercier eveneens gereputeerd natuur en landschapsfotografe. «Het paard vergezelt mij sinds mijn prilste jeugd. Door de onmogelijkheid ze te berijden voor de leeftijd van 11 jaar begon ik ze te tekenen. Evenzeer als de natuur zijn ze essentieel in mijn leven op het zelfde niveau als de zuurstof die ik inadem. Ze helpen mij om vrij te denken als ik me in het nauw voel en laten me toe te putten in het diepste van mezelf. “Het Paard” is een Meester die me eenvoud leert en plaats laat aan emoties om terug te gaan tot het essentiële. Op die manier leven ze in mij.»

De originele olieverfschilderijen van Caroline Mercier worden gekarakteriseerd door een levendig realisme. Ondanks figuratief, zijn de details aangebracht op een vloeiende wijze, wat de kijker een gevoel geeft van levendigheid en beweging.

Werk van Caroline Mercier