Igor Paliy

Art Center Horus

Over deze artiest

Biografie

De doeken van Igor Paliy zijn helder, dynamisch, gevuld met emoties en een diepe betekenis. Op het eerste gezicht lijkt het alsof ze in een emotionele impuls zijn geschilderd, maar Paliy benadert zijn werk op een zeer serieuze manier en wordt terecht beschouwd als een van de meest bekwame en technisch nauwkeurige schilders van het hedendaagse Oekraïne.

Er is een formule van Drie-eenheid in elk werk van Igor Paliy – het principe van begin, einde en het moment dat bestaat tussen het begin en het einde. Een vrouw en man, emotionele vrijheid en emotionele gehechtheid, yin en yang, leven en dood, God en duivel, gebruik van contrastkleuren als polariteit, die de achtergrond is voor de onzichtbare weergave op het canvas van de derde dimensie. De derde dimensie van een kunstenaar is het leven zelf, met zijn tegenstellingen en mogelijkheden van manifestatie in tijd.

Na zijn lange onderzoek naar oosterse en westerse filosofische modellen vindt Paliy zijn eigen unieke techniek uit die Oost en West zullen verenigen in een duidelijk schema van universele wetten van de wereldstructuur.

Werk van Igor Paliy