Zhang Wen Hai

Art Center Horus

Over deze artiest

Biografie

Zhang Wen Hai is geboren in 1981 in Shanghai (China). Zijn artistieke leven begon op 4-jarige leeftijd toen hij gepassioneerd werd door papier en tekenen, en kennis begon te maken met voorouderlijke Chinese beeldtechnieken (kalligrafie, schilderen, tekenen …) een weg die hij zou voortzetten. Aan de Shanghai Academie voor Schone Kunsten verdiepte hij zich in de Chinese schilderkunst onder toezicht van een grootmeester in het schilderen: Le Zhen Wen.

Een sterke aantrekkingskracht voor het Westen en een verlangen om nieuwe artistieke horizonten te ontdekken brachten hem ertoe zich aan te sluiten bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Brussel, waar hij zich concentreerde op de technieken van graveren en traditioneel maroufleren. Daar leerde hij zich geleidelijk te bevrijden van academische strengheid, en met zijn uitzonderlijke beheersing van techniek onderzocht hij er de creatieve mogelijkheden van.

Hij woont nog steeds in België en legt zich toe op het onderwijzen van zijn technieken en presenteert deze in nationale en internationale tentoonstellingen (Europa, China).

Sinds enkele jaren geven zijn creaties uitdrukking aan de verbintenis tussen Oost en West. Door het zachte gebruik van inkt (zwart, wit en grijs) die hij laat vloeien over zorgvuldig geselecteerd papier, de verfijning van de lijn en de rode draad van harmonieuze composities. Zijn composities zijn resoluut abstract en sculpturaal … vormen en reliëfs brengen ons naar een onverwachte ruimte waar materie de creatie stuurt. Terugkerende thema’s als vlieger, papieren vliegtuig, geknakte draad, .. ) animeren een universum waar de verbeelding aansluit bij de realiteit.

Zhang Wen Hai speelt met zijn knowhow, zijn meesterschap van de mediums, hij ontwikkelt een eigen techniek die enkel nog wacht om er een naam aan te geven. De melancholie die  voortvloeit uit sommige van zijn werken weerspiegelt de sereniteit van een beheerste kunst … en van een voltooid werk.

Werk van Zhang Wen Hai